Želimo si prihodnost

Želimo si prihodnosti, želimo si upanja, da se bo kaj spremenilo, zato je na nas, da ne živimo v preteklosti.

MI VSI se moramo odločiti, da ne bomo živeli kot sovražniki ampak kot ljudje, ki spoštujemo človeško življenje kot vrednoto in s tem drug drugega.

Živimo v istem kraju, naši otroci hodijo v iste šole in vrtce, dihamo isti zrak, vozimo se po istih cestah ter se soočamo z istimi problemi. Odvisni smo drug od drugega in našega okolja.

Medtem, ko je zgodovina države in narodov izjemnega pomena, le ta ne sme biti orodje, s katerim se po potrebi spre ljudi in preusmeri pozornost od dejanskih problemov s katerimi se srečujemo.

Nikoli ne bomo imeli vsi iste ideologije, nikoli ne bomo vsi iste vere, nikoli ne bomo vsi istega mnenja. In to je dobro, saj se moramo naučiti poslušati in sobivati z drugače mislečimi in na ta način osebno rasti.

Vsak od nas ve, kaj je tisto, kar ga »pogreje« in nas potegne nazaj v zgodovino. Najtežje je spremeniti nas same, da ostanemo, kljub provokacijam, osredotočeni na probleme, ki se nas resnično dotikajo in jih je nujno rešiti danes.

Kljub nerazumevanju moramo ohraniti spoštljiv odnos drug do drugega. Poslušati moramo z namenom, da slišimo in razumemo sočloveka in njegove pomisleke in težave. Vzdržati se moramo enostranskih in nepremišljenih potez. Besede in obljube pa morajo nekaj pomeniti.

Prepričani smo, da je lepše živeti v kraju, kjer se ljudje znajo in zmorejo pogovarjati in reševati skupne probleme. Znajo stopiti skupaj in kljub tragediji, ki se odvija v naši občini, zgraditi zgodbo o uspehu in preživetju kraja.

 

TUDI PREBIVALCI ANHOVEGA SI ZASLUŽIJO PITNO VODO!

Podpiši peticijo in podpri amandma k proračunu, ki bi zagotovil sredstva za izgradnjo novega in neodvisnega vodnega vira.

    Pozor! Da bo vaš podpis štel, ga morate potrditi s klikom na povezavo, ki bo poslana na vaš email naslov.

O PROBLEMATIKI PITNE VODE V ANHOVEM

Več kot 1000 prebivalcev Anhovega in okolice še vedno nima dostopa do kakovostne pitne vode. Vodarna, ki se uporablja za vodooskrbo krajanov, je v lasti cementarne Salonit Anhovo, ki vodo črpa kar iz reke Soče.

Razna onesnaženja pitne vode se dogajajo že več let, pravzaprav od samega začetka obratovanja vodarne, ki je bila zgrajena v sedemdesetih letih. Med te šteje tudi že zdavnaj pozabljen incident močnega onesnaženja pitne vode z mazutom leta 1980.

Najbolj odmeven primer onesnaženja pitne vode v Anhovem se je zgodil v juliju 2020. Iz pip je namesto pitne vode pritekla penasta in smrdljiva voda, polna strupenih snovi iz cementnih izlužkov.

V vodovodnem sistemu za oskrbo prebivalcev s pitno vodo se je poleg težkih kovin znašel tudi izjemno rakotvoren krom šest. Krajani prizadetega območja so bili še 4 mesece po onesnaženju odvisni od dobave pitne vode iz gasilske cisterne.

Šele po nesreči je prišlo na dan, da se je zaradi nedelovanja edine še delujoče črpalke leto in pol pitno vodo iz reke Soče črpalo kar iz rezervnega črpališča, ki se nahaja pod izpusti tehnološke vode Salonita in delom neočiščene kanalizacije kraja Kanal.

Dejstvo je, da pravzaprav nihče ne ve, kolikokrat je v preteklosti že prišlo do takšnega vdora odpadne industrijske vode, ki pa je zaradi manjših količin ostal neopazen. Pri nedavnem vzorčenju, se je tudi izkazalo, da so v pitni vodi še vedno prisotni zdravju škodljivi PAH-i.

Z amandmajem bi zagotovili sredstva za priklop na vodovodni sistem Mrzlek, ki zagotavlja zanesljiv in kvaliteten vir pitne vode.

Skrajni čas je, da se prebivalcem Anhovega in okolice omogoči uresničevanje najpomembnejše temeljne pravice, pravice do pitne vode.

NAŠA VODA JE ZRCALO NAŠE PRIHODNOSTI

Vodni in obvodni prostori, predvsem ob tekočih površinskih vodah imajo življenjski pomen tudi za varovanje podzemne vode in posledično glavnih virov pitne vode. Reke na svoji poti mestoma drenirajo podzemno vodo iz vodonosnikov in nekje drugje napajajo podzemno vodo s ponikanjem skozi dno struge v podtalje.

Na primer, za vodonosnik Ljubljanskega polja je napajanje iz reke Save ključno za obnavljanje zalog in kakovosti podzemne vode. Zato je potrebno varovati tudi celotno zaledje reke Save. Tega varovanja ne izvajamo z vodovarstvenimi območji, ampak z varovanjem obrežnega pasu in vodnega prostora Save. Podobno velja tudi za druge vodne vire pitne vode, še zlasti pa v krasu, kjer reke tudi v celoti ponikajo v vodonosnik in tečejo proti izvirom in zajetjem.

Dobro stanje ekosistema v obrežnem pasu zagotavlja, da je v dobrem stanju tudi voda v reki in v podzemni vodi. Obrežni pas je najobsežnejše vodovarstveno območje virov pitne vode. Obrežni pas in njegov ekosistem sta glavni kazalnik stanja vodnih virov in tudi virov v oskrbi s pitno vodo.

Cenzura v občini Kanal

V zadnjih mesecih smo priča še dodatnemu stopnjevanju pritiskov na občinsko glasilo Most s strani vodilnih občine Kanal. Pritiski so presegli vse meje in pravilnejša beseda za to dogajanje je cenzura.
Vodstvo občine izvaja pritiske na glavno urednico, člane uredništva ter občinske delavce.

Vpliva se na odločitve katere članke in vsebine se lahko objavi in katere ne. Pritiska se, da se o občini piše in objavlja samo pohvalne in pozitivne vsebine o ostalih pa molči. Z objavljanjem mnenja zgolj ene strani, čeprav je bil odgovor z druge strani podan in znan, poskušajo diskreditirati društva, civilne iniciative in ostale razne pobude občanov.

A kot da za vodstvo občine Kanal vse to še ni dovolj, smo v zadnjih dneh celo priča poskusom menjave uredniškega odbora in glavne urednice – zaradi objavljenih vsebin! Glavna urednica Maja Gerbec je zaradi pritiskov in omejevanja nepreklicno odstopila in objavila naslednje:
“Sama sem velik zagovornik svobode, poštenosti in korektnega delovanja. Ko mi je slednje odvzeto, tudi kreativnost in želja po ustvarjanju izgineta. Sem izredno apolitičen človek in delujem izključno v skladu s svojimi vrednotami in moralnimi načeli in nikakor ne tako kot mi narekujejo drugi katerih glavni cilj je zaščititi lastni interes.”

Nedopustno je, da pandemijo Covid-19 kdorkoli izkorišča za represijo svobode govora in neodvisnih medijev. Občinsko glasilo Most je glasilo vseh občanov, FINANCIRANO Z JAVNIMI SREDSTVI in kot tako NE SME biti propagandno glasilo občine.

Neposredno vmešavanje vodstva kaj se lahko objavi in kaj ne ter izvajanje pritiska na glavno urednico in ostale urednike je NEDEMOKRATIČNO, NEETIČNO ter v nasprotju z načeli svobode govora in neodvisnih medijev.
Pozivamo občinske svetnike, da zaščitijo svobodo govora in izražanja ter preprečijo zlorabo oblasti.

Pozivamo vse medije ter novinarsko društvo, da javno obsodijo vsakršne poskuse cenzure in vplivanje na urednike.
Represija ne sodi v današnji čas.

VPLIVNO OBMOČJE
Salonit Anhovo d.d.

13.2. 2020 nas je v Kanal prišlo več kot 1200, kljub delavniku in med delovnim časom.

“Spominski shod – Nismo podatki”

civilne iniciative DANES!

Hvaležni bomo tudi vseh vaših fotografij in posnetkov, ki ji lahko pošljete na e-pošto: akcijadanes@gmail.com

foto: Branko Furlanič

V Kanalu tišina še ni tako tresla.

“Spominski shod – Nismo podatki”

civilne iniciative DANES!

Hvaležni bomo tudi vseh vaših fotografij in posnetkov, ki ji lahko pošljete na e-pošto: akcijadanes@gmail.com

foto: Branko Furlanič

13.2. 2020 nas je v Kanal prišlo več kot 1200, kljub delavniku in med delovnim časom.

“Spominski shod – Nismo podatki”

civilne iniciative DANES!

Hvaležni bomo tudi vseh vaših fotografij in posnetkov, ki ji lahko pošljete na e-pošto: akcijadanes@gmail.com

foto: Primož Kožuh

V Kanalu tišina še ni tako tresla.

“Spominski shod – Nismo podatki”

civilne iniciative DANES!

Hvaležni bomo tudi vseh vaših fotografij in posnetkov, ki ji lahko pošljete na e-pošto: akcijadanes@gmail.com

foto: Branko Furlanič

DANES, za nepolitično povezovanje.

DANES, za medgeneracijsko sodelovanje.

DANES, za reševanje lokalnih problemov.

DANES, za nove ideje in aktivnosti.

DANES, za boljši jutri!

Predstavitveno srečanje

Stojimo pred odločilnim trenutkom

smo imeli v nedeljo, 2.2.2020 ob 16 uri v Gostišču Križnič. Predstavili smo iniciativo. Povedali smo kaj je naš interes. Opisali smo prvi korak in skupaj začeli akcijo.

Hvala vsem, ki ste se udeležili srečanja!

Ne bomo čakali na jutri, stopimo skupaj že DANES!

Hvaležni smo za korak, ki so ga naredili zdravniki v prid naši dolini in našemu zdravju. Menimo, da so zdravniki edini, ki lahko podajo strokovno mnenje o našem zdravju, zato podpiramo njihov poziv odločevalcem.

Zavzemamo se za:

  • izenačitev dopustnih mejnih vrednosti za sežigalnice in sosežigalnice.
  • upoštevanje načela previdnosti.
  • upoštevanje obstoječega zdravstvenega stanja lokalnih prebivalcev pri izdaji okoljevarstvenih dovoljenj.

Odločno smo proti kakršnemu koli poskusu diskreditacije zdravniške stroke!

Čas je, da ukrepamo kot občani ter stopimo skupaj.

Povezave do uporabnih vsebin

1.

Zbornik 8. Srečanja o kemijski varnosti, ki ga je pripravilo Slovensko zdravniško društvo – Sekcija za klinično toksologijo in Univerzitetni klinični center Ljubljano – Center za klinično toksologijo in farmakologijo. V njem je navedeno veliko strokovnih virov in študij, ter prispevkov priznanih zdravnikov.

2.

Vsebina poziva zdravnikov, ki ga je zdravniška zbornica podprla soglasno. V zdravniški zbornici, so tudi predstavniki NIJZ.

3.

Novinarska konferenca zdravniške zbornice.

Nepolitični, spoštljivi in
v dobrobit ljudi.

civilna iniciativa občanov občine Kanal ob Soči

V kolikor bi se radi pridružili, imate vprašanje ali potrebujete več informacij, nam pišite na akcijaDANES@gmail.com

Hvala za vaš čas,
civilna iniciativa DANES!