Cenzura v občini Kanal

V zadnjih mesecih smo priča še dodatnemu stopnjevanju pritiskov na občinsko glasilo Most s strani vodilnih občine Kanal. Pritiski so presegli vse meje in pravilnejša beseda za to dogajanje je cenzura.
Vodstvo občine izvaja pritiske na glavno urednico, člane uredništva ter občinske delavce.

Vpliva se na odločitve katere članke in vsebine se lahko objavi in katere ne. Pritiska se, da se o občini piše in objavlja samo pohvalne in pozitivne vsebine o ostalih pa molči. Z objavljanjem mnenja zgolj ene strani, čeprav je bil odgovor z druge strani podan in znan, poskušajo diskreditirati društva, civilne iniciative in ostale razne pobude občanov.

A kot da za vodstvo občine Kanal vse to še ni dovolj, smo v zadnjih dneh celo priča poskusom menjave uredniškega odbora in glavne urednice – zaradi objavljenih vsebin! Glavna urednica Maja Gerbec je zaradi pritiskov in omejevanja nepreklicno odstopila in objavila naslednje:
“Sama sem velik zagovornik svobode, poštenosti in korektnega delovanja. Ko mi je slednje odvzeto, tudi kreativnost in želja po ustvarjanju izgineta. Sem izredno apolitičen človek in delujem izključno v skladu s svojimi vrednotami in moralnimi načeli in nikakor ne tako kot mi narekujejo drugi katerih glavni cilj je zaščititi lastni interes.”

Nedopustno je, da pandemijo Covid-19 kdorkoli izkorišča za represijo svobode govora in neodvisnih medijev. Občinsko glasilo Most je glasilo vseh občanov, FINANCIRANO Z JAVNIMI SREDSTVI in kot tako NE SME biti propagandno glasilo občine.

Neposredno vmešavanje vodstva kaj se lahko objavi in kaj ne ter izvajanje pritiska na glavno urednico in ostale urednike je NEDEMOKRATIČNO, NEETIČNO ter v nasprotju z načeli svobode govora in neodvisnih medijev.
Pozivamo občinske svetnike, da zaščitijo svobodo govora in izražanja ter preprečijo zlorabo oblasti.

Pozivamo vse medije ter novinarsko društvo, da javno obsodijo vsakršne poskuse cenzure in vplivanje na urednike.
Represija ne sodi v današnji čas.

PRITISKI NA OBJAVE CIVILNE DRUŽBE IN MEDIJSKEGA POROČANJA

Občinski svet občine Kanal ob Soči je 18.02.2021 na 15. redni seji na pobudo svetnika iz vrst SD izglasoval tri sklepe, ki neposredno napadajo civilno družbo in javni medijski servis RTV Slovenija zaradi informiranja in poročanja o okoljski problematiki v srednji Soški dolini ter s tem povezanimi dejavniki.

Prilagamo izglasovane sklepe:

Sklep 12
Občinski svet Občine Kanal ob Soči najostreje obsoja laži in širjenje neresnic, ki jih člani Društva EKO Anhovo in dolina Soče ter CI Danes pošiljajo v javnost, blatijo občinske svetnike in županjo Občine Kanal ob Soči, ter s tem po nepotrebnem vznemirjajo občane.

Sklep 13
Občinski svet Občine Kanal ob Soči najostreje  obsoja napade članov Društva EKO Anhovo in dolina Soče na podjetnike in obrtnike v gospodarski coni Anhovo. Nedopustne so stalne in neupravičene prijave raznim inšpekcijam, ki podjetnikom zavirajo delo in po nepotrebnem kradejo čas.

Sklep 14
Občinski svet Občine Kanal ob Soči predlaga uredništvu informativnega programa Javnega servisa RTV Slovenija, da na osnovi dejstev in vseh dokazov, ki jih poseduje Občina Kanal ob Soči razišče in ugotovi objektivnost poročanja novinarke Mojce Dumančič.

Zapisnik in zvočni posnetek seje sta na voljo na sledeči povezavi. Sklepi so bili predlagani kar na seji, pod 8. točko dnevnega reda Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave. Obravnava točke se na zvočnem posnetku prične ob 02:46:30.

 

RTV Slovenija se je na sklep o objektivnosti poročanja novinarke Mojce Dumančič odzvala s priloženim prispevkom.

Nepolitični, spoštljivi in
v dobrobit ljudi.

civilna iniciativa občanov občine Kanal ob Soči