V CIVILNI INICIATIVI VSE OD ZAČETKA OBČANE IN ŠIRŠO JAVNOST O POMEMBNIH DOGODKIH, AKTIVNOSTIH IN RAZPLETIH NA LOKALNI IN NACIONALNI RAVNI OBVEŠČAMO TUDI S TISKANIMI OBVESTILI

Prispevke smo objavili na spletni strani. Razvrščeni so kronološko, začenši z najnovejšim letakom, in po tematskih sklopih.

 

REVIZIJA OBČINE KANAL

Konec leta 2022 je Računsko sodišče izdalo poročilo, v katerem je revidiralo pravilnost poslovanja občine Kanal ob Soči v letu 2020. Občina je prejela negativno mnenje.

Pri izpostavljenih pomanjkljivostih smo zasledili tudi nepravilnosti v zvezi z ustanovitvijo Zavoda za zeleni razvoj Soške doline in oskrbovalnega območja Anhovo, na katere smo v civilni iniciativi v preteklosti opozarjali. Te smo strnili v priloženem letaku.

 

 

Obenem zelo priporočamo branje celotnega poročila.

⨀ Revizijsko poročilo občina Kanal ob Soči

 

Občina ima od prejema revizijskega poročila na voljo 90 dni za predložitev odzivnega poročila s popravljalnimi ukrepi.

Novoizvoljeni občinski svet je na prvi redni seji izglasoval izstop iz Zavoda za zeleni razvoj Soške doline.

Sklep je predlagala svetnica iz ekološko usmerjene Liste za zdravje in kakovost bivanja, saj je lista v prejšnjem mandatu ostro nasprotovala ustanovitvi zavoda.

Prilagamo zvočni posnetek seje.

⨀ 1. redna seja Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (10.1.2023)

 

 

SALONIT ANHOVO V PRIMERJAVI S CELJSKO IN LJUBLJANSKO SEŽIGALNICO

Predstavitev načrtovane sežigalnice odpadkov v Ljubljani v juliju 2022 je pokazala, da se vrednost emisij z učinkovitimi čistilnimi napravami in rigoroznim monitoringom da uspešno nadzorovati.

Sosežigalnica in cementarna Salonit Anhovo ima dovoljenje za sežig 108.960 ton odpadkov letno. Za sežigalnico v Celju, ki ima trenutno dovoljenje za sežig samo 30.000 ton odpadkov letno, veljajo bistveno strožji okoljski standardi. To je absurd.

V priloženem letaku smo pripravili primerjavo med emisijami sosežigalnice Salonit Anhovo, sežigalnice Toplarna Celje in načrtovane sežigalnice v Ljubljani.

Eko Krog je v juliju 2019 izdal izčrpno študijo o posledicah sežiga na okolje in ljudi ter kot primer vzel cementarno-sosežigalnico Salonit Anhovo.

Kmalu po izidu študije je cementarna preko odvetniške družbe Zidar Klemenčič zahtevala, da se študijo na podlagi neresničnih in zavajajočih navedb umakne s spletnega mesta.

Eko Krog se je na opomin podjetja odzval.

⨀ Izjava za javnost Eko Krog

Kljub naporom podjetja Salonit Anhovo je študija še vedno na voljo na spletu.

⨀ Študija Salonit Anhovo

STALIŠČA POLITIČNIH STRANK DO SOSEŽIGA ODPADKOV

Konec marca 2022 smo na predstavitvi razvojnih načrtov podjetja izvedeli, da želi vodstvo cementarne povečati sosežig smeti za več kot polovico, in sicer iz 108.000 na 220.000 ton letno.

Z državnozborskimi volitvami pred vrati smo na vse politične stranke, ki so na volitvah kandidirale, naslovili tri vprašanja v zvezi s sosežigom, in sicer:

• Ali podpirate povečanje sosežiga v cementarni Salonit Anhovo?
• Ali podpirate izenačitev mejnih vrednosti za sosesežig odpadkov v cementarnah s tistimi, ki veljajo za sežigalnice?
• Ali podpirate zahtevo prebivalcev, da se najprej zgradijo čistilne naprave brez povečanja sosežiga?

Odgovore smo objavili v priloženem letaku.

 

PETICIJA ZA PITNO VODO

Za vodooskrbo 1100 prebivalcev Anhovega in Deskel se uporablja vodarna v lasti podjetja Salonit Anhovo, ki vodo črpa iz reke Soče, azbestni vodovod pa je razpeljan čez industrijsko območje. Ljudje neprestano živijo v strahu pred ponovnim industrijskim onesnaženjem vode, zato številni vode iz pipe ne uporabljajo za gospodinjske namene.

Do zdaj nobena lokalna ali državna oblast ni imela interesa, da bi ljudem zagotovila čisto in pitno vodo iz vodne vira, ki ni odvisen od cementarne Salonit Anhovo.

Po zmagi na referendumu o vodah smo prebivalcem obljubili, da bomo storili vse, da jim zagotovimo vodo iz vodnega vira Mrzlek.

V Državnem zboru so v novembru 2021 sprejemali proračun za naslednji dve leti. Skupaj z Inštitutom 8. marec in društvom Eko Anhovo in dolina Soče smo pripravili amandma k proračunu, s katerim bi se zagotovila sredstva za izgradnjo vodovoda. Amandma smo poslali vsem poslanskim skupinam v Državnem zboru. Kar 86 poslank in poslancev je glasovalo za in le dva proti. Za nov in neodvisen vir pitne vode je bilo tako iz državnega proračuna v letu 2022 zagotovljenih 500.000, v proračunu za leto 2023 pa 700.000 evrov.

Po uspešni kampanji smo izdali priložen letak.

Predstavniki Občine Kanal ob Soči so kljub hudem kemičnem onesnaženju pitne vode v juliju 2020, večkratnim pozivom nevladnih organizacij in prizadetih prebivalcev stali za cementarno in vztrajali pri pogodbi o obnovi vodarne Močila.

Več informacij o poglabljanju in eskalaciji problematike pitne vode v začetku leta 2021 nudi članek iz časopisa Delo:

⨀ Pitna voda iz Kanala na državno tožilstvo

 

ODZIV OBČINE NA KAMPANJO

Predstavniki občine so nacionalno kampanjo za zagotovitev državnih sredstev za navezavo na vodni vir Mrzlek podprli.

Odziv si lahko preberete v priloženi izjavi za javnost.

 

 

CEMENTARNA SLONI NA SOSEŽIGU ODPADKOV Z VEČJIMI IZPUSTI IN DOBREM PR-JU

Večji dobiček gre z roko v roki s povečanjem količin sežganih odpadkov. Slabosti, ki na ta račun letijo na lokalno prebivalstvo, so enormne in vsekakor presegajo samo ogrožanje zdravja in kakovost življenja. Premalokrat se na primer omenja finančno oškodovanje prebivalcev z nepremičninami, bega možganov zaradi onesnaženosti ali posrednega spodbujanja pasivistične miselnosti.

Zaradi vse močnejšega in glasnejšega upiranja javnosti, je največji onesnaževalec srednjega Posočja, cementarna Salonit Anhovo, primorana investirati v dober PR in svoje želje po povečanju količin sežganih odpadkov in večjega zaslužka zapakirati na okolju in človeku prijazen način, denimo s floskulami kot je ”brezogljična cementarna”.

V priloženem letaku smo med drugim strnili nekaj prijemov, ki se jih cementarna poslužuje.

Sicer pa smo poleg samega promoviranja sežiga smeti pri podjetju večkrat zasledili izigravanje in celo kršenje zakonov, ki so že tako diskriminatorni in z nižjimi okoljskimi standardi privilegirajo sosežig odpadkov.

Globoko prepletanje industrije z lokalno skupnostjo je razvidno iz glasila Naš List, ki ga izdaja Salonit Anhovo d.d.

⨀ Naš List, Salonit Anhovo d.d.

Glasilo brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občini Kanal ob Soči ter trenutni in nekdanji zaposleni družbe.

O nehigieničnih odnosih med poslovnim subjektom ter raznimi društvi in občinskimi predstavniki si lahko preberete v katerikoli številki glasila. PR cementarne se v glasilu nemalokrat osredotoča še na nepogrešljiv pomen podjetja v sami lokalni skupnosti na podlagi materialne pomoči, pogosto v obliki soinvestiranja infrastrukturnih projektov in donacij lokalnim organizacijam. V glasilu je tako moč zaslediti tudi zelo vprašljive teme člankov, kot je denimo bahanje nad dosežki lokalnih društev ali posameznikov.

MINILO JE LETO DNI OD SPOMINSKEGA SHODA

V torek popoldan, 13. februarja 2020, smo v Kanalu organizirali mirni shod »Nismo podatki«, v spomin množičnim osebnim tragedijam zaradi dela in življenja v dolini, zaznamovani s predelavo azbesta, ter kot opomin proti nadaljnjemu industrijskemu onesnaževanju doline s sosežigom odpadkov.

Vzporedno s shodom je potekala 3. izredna seja občinskega sveta občine Kanal ob Soči, ki jo je sklicala takratna županja Tina Gerbec. Edina točka na dnevnem redu je bila seznanitev s stanjem okolja v občini. Udeleženci shoda so občinske svetnike in ostale udeležence seje, med vabljenimi so bili zdravniki, predstavniki cementarne in državnih ustanov, pričakali v tišini.

Več o shodu si lahko preberete v spodnjem članku:

⨀ Shod proti onesnaženju v Kanalu ob Soči

Obletnico smo obeležili z izdajo priloženega letaka.

 

 

 

Zvočni posnetek 3. izredne seje Občinskega sveta občine Kanal ob Soči je na voljo na sledeči povezavi:

⨀ 3. izredna seja Občinskega sveta občine Kanal ob Soči (13.2.2020)

Shod – Nismo podatki; Foto: Patricija Žbogar

 

INFRASTRUKTURNA ODVISNOST OBČINE

V oktobru 2020, tri mesece po hudem kemičnem onesnaženju pitne vode v Anhovem, ko so prebivalci pitno vodo še vedno točili iz gasilske cisterne, smo prejeli celotno pogodbo o obnovi vodarne Močila, vključno z aneksom, označenim ZAUPNO.

Istočasno se je občina pripravljala na ustanovitev zasebnega zavoda z družbo Salonit Anhovo d.d.

Pridobljene informacije so jasno kazale na načrtno poglabljanje odvisnosti občine od poslovnega subjekta Salonit Anhovo.

Naš odziv si lahko preberete v priloženem letaku.

Občina je  pogodbo o obnovi vodarne pred javnostjo skrivala.

Več o tem si lahko preberete v priloženem članku Društva Eko Anhovo in dolina Soče.

⨀ Ali res ne smemo vedeti kaj podpisujejo v našem imenu?

Šele po pritisku civilne družne in medijev, je bila pogodba skupaj z zaupnik aneksom objavljena na spletni strani občine.

⨀ Pogodba o opravljanju storitev na Vodarni Močila

 

 

PRIPRAVA PITNE VODE ZA ANHOVO IN DESKLE

Šele septembra 2020, kar je dva meseca po hudem kemičnem onesnaženju pitne vode v Anhovem v juliju 2020, se je na podlagi dopisa NIJZ-ja izkazalo, da je podjetje Salinvest d.o.o., ki je zadolženo za pripravo pitne vode in je v 100 % lasti delniške družbe Salonit Anhovo d.d., za pripravo pitne vode uporabljalo surovo vodo iz Soče, ki se je črpala iz črpališča za tehnološko vodo neposredno pod cementarno.

Upravljavec vodarne za to ni imel dovoljenja. O tej nezakoniti praksi smo javnost obvestili v priloženem letaku.    

Po nekaj mesecih raziskovanja smo v začetku 2021 o ugotovitvah v zvezi z nepravilnostmi pri pripravi pitne vode v vodarni Močila javnost informirali v priloženem letaku.

                                                                   

Leto dni po kemičnem onesnaženju smo prejeli dopis, ki dokazuje, da je nekdanja županja vedela za nezakonite prakse pri pripravi pitne vode in informacije skrivala pred javnostjo. Dopis smo objavili v priloženem letaku.

                                                                   

Več informacij o oskrbovalnem območju Anhovo je na voljo v prispevku, ki smo ga pripravili skupaj z Društvom Eko Anhovo in dolina Soče ter Eko Krogom.

⨀ Primer: Oskrbovalno območje Anhovo

 

 

 

 

 

 

ODZIV OBČINE NA NAVEDBE

Predstavniki občine so se kot odgovor na naše letake odzvali z navajanjem nasprotujočih dejstev v zvezi z vodarno Močila in onesnaženjem pitne vode ter navajanjem dodatnih zagotovil o dobrem okoljskem in zdravstvenem stanju ter obetih v občini.

Odziv lahko preberete v priloženem letaku.

 

 

 

PROTESTNA AKCIJA ZA NARAVO OB SOČO

Gibanje Balkan River Defence je v sodelovanju z lokalnimi organizacijami in prostovoljci v soboto, 19. 09. 2020, organiziralo protestne aktivnosti, usmerjene v opozarjanje na 7 glavnih okoljskih in naravovarstvenih problemov Soške doline.

V zadnji točki se opominja na zastrupljanje okolice in ljudi v srednji Soški dolini s strani podjetij Salonit Anhovo in Eternit. Glavni dogodek se je tako odvil prav v Anhovem in Desklah.

Celodnevna akcija je dosegla načrtovani vrhunec s protestnim shodom v industrijskem kompleksu Anhovo, najbolj degradiranem odseku Soče pri nas.

V podporo shodu smo v civilni iniciativi izdali priložen letak, ki med drugim opozarja na visoke, a večinoma prezrte, izpuste živega srebra v okolje s strani cementarne.

Več informacij o akciji:

⨀ Za naravo ob Sočo

 

 

 

VPLIVNO OBMOČJE
Salonit Anhovo d.d.

 

KEMIČNO ONESNAŽENJE PITNE VODE V ANHOVEM

Prebivalce Anhovega je v petek, 24.07.2020, presenetila penasta, smrdljiva in rjavkasto obarvana voda, ki je pritekla iz pip.

Vzorci onesnažene pitne vode so med drugim pokazali visoko vsebnost rakotvornega šestvalentnega kroma. V civilni iniciativi DANES! smo z namenom seznanjanja širše javnosti o prisotnosti in nevarnosti kemikalije izdali priložen letak.

Več informacij o samem incidentu:

⨀ RTV prispevek o onesnaženju

⨀ RTV prispevek štiri mesece po onesnaženju

⨀ Objava društva Eko Anhovo o onesnaženju

⨀ Objava društva Eko Anhovo štiri mesece in pol po onesnaženju

Prizadeti prebivalci, ki so še mesece po vdoru odpadne vode iz cementne industrije v vodovod za oskrbo prebivalcev s pitno vodo točili pitno vodo iz gasilske cisterne, so pričeli z zbiranjem podpisov za zagotovitev novega predvsem pa varnega vodnega vira.

⨀ Zahteva za zagotovitev zdravega in čistega vira pitne vode

⨀ Predaja zahteve županji občine Kanal ob Soči

 

 

 

 

POJAVNOST RAKA V OBČINI KANAL OB SOČI

V februarju 2020 je Onkološki inštitut Ljubljana na povabilo Občine Kanal ob Soči prisostvoval na izredni seji občinskega sveta, ki se je odvila 13.02.2020, in kot gradivo izdal poročilo Pojavljanje raka v občini Kanal.

V civilni iniciativi nas je še posebej presenetila stopnja pojavnosti in strmo naraščanje primerov kožnega raka ter drugih tipov raka, kot so denimo rak debelega črevesa, trebušne slinavke, ust in žrela med leti 2007 in 2016. Ob tem je nezanemarljiv podatek, da je cementarna Salonit Anhovo leta 2007 prejela IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) okoljevarstveno dovoljenje za sosežig odpadkov.

Več o pojavljanju raka v občini si lahko preberete na sledeči povezavi:

⨀ Pojavljanje raka v Občini Kanal ob Soči

Na podlagi navedenega poročila smo izdali letak, ki ni objavljen na spletni strani. Onkološki inštitut se je na letak odzval z opominom in pozivom na preklic in odstranitev letaka s spletnega mesta.

Nepolitični, spoštljivi in
v dobrobit ljudi.

civilna iniciativa občanov občine Kanal ob Soči